This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Працівники відділу

Яриніч Валентина Панасівна, начальник відділу освіти, молоді та спорту

 1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за ор-ганізацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;
3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефектив-ності роботи відділу;
6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань із реалізації державної політики у сфері освіти та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії райдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Хлопук Оксана Анатоліївна, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту

1. Загальні положення
Головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації під керівництвом начальника відділу забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики в галузі освіти, здійснює управління навчальними закладами району та координацію діяльності цих навчальних закладів.
Призначення на посаду та припинення виконанню посадових обов'язків здійснюється розпорядженням голови райдержадміністрації згідно чинного законодавства.
Головний спеціаліст відділу освіти повинен мати вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Повинен знати:
Основні принципи роботи на комп'ютері, державну мову на рівні вільного володіння.
Нормативно-правові документи:
Конституцію України.
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», «Про місцеве самоврядування», «Про дошкільну освіту», «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
Державну національну програму „Освіта" (Україна XXI століття).
Постанови Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Укази Президента України, інші підзаконні нормативно-правові акти з питань освіти.
Накази та інструкції МОНмолодьспорту України.
Правила ділового етикету.
У роботі керується Конституцією України, актами законодавства, що стосуються державної служби, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади з питань освіти; Положенням про відділ освіти райдержадміністрації.

2.Завдання та обов'язки
Здійснює контроль за виконанням навчальними закладами та установами Постанов Кабінету міністрів України, Указів Президента України про освіту та розпоряджень і рішень вищестоящих установ, рішень колегії відділу освіти.
Забезпечує керівництво і контроль за розвитком освітньої навчально-виховної роботи навчальних закладів: ЗОШ І-ІІІ ст. с. Буцин, с. Дубечне, с. Смідин, с. Любохини, с. Смолярі, НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-гімназія» смт Стара Вижівка; ЗОШ І-ІІ ст. с. Галина Воля, с. Залюття, с. Рокита, с. Рудня, с. Седлище, с. Синове, с. Журавлине, с. Текля, с. Мильці, ЗОШ І ст. с. Сьомаки, с. Підсинівка, с. Лютка, с. Мокре, с. Лісняки, с. Ниці.
Контролює стан викладання, виконання навчальних планів та програм, якість знань, умінь, та навичок учнів з української мови та літератури, фізики, математики, інформатики, хімії, географії, біології, початкових класів, груп продовженого дня;
Забезпечує виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» щодо охоплення дітей шкільного віку навчанням; здійснює контроль за організацією індивідуального навчання дітей, навчанням екстернів.
Готує замовлення на виготовлення документів про освіту, забезпечує контроль за видачею документів.
Організовує підготовку шкіл до проведення державної підсумкової атестації, забезпечує школи необхідною документацією, узагальнює результати державної підсумкової атестації.
Готує документи для нагородження учнів золотими та срібними медалями.
Контролює роботу практичних психологів, соціальних педагогів, районної ПМПК.
Контролює роботу дошкільних навчальних закладів з питань, віднесених до посадових обов'язків.
Здійснює моніторинг організації підвозу дітей.
Веде статистичну звітність з питань, визначених посадовими обов'язками.
Забезпечує виконання заходів, пов'язаних з організацією та проведенням зовнішнього незалежного оцінювання.
Координує роботу батьківських комітетів, шкільних рад.
Здійснює контроль за організацією роботи по розвитку творчих здібностей дітей.
Координує роботу по обладнанню навчальних кабінетів, організовує їх атестацію.
Аналізує стан освіти в районі, прогнозує та розробляє районні програми розвитку освіти, організовує їх виконання.
Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов'язані з посадовими обов'язками.
Готує відповіді на звернення та заяви, що надійшли на розгляд.
Забезпечує ведення ділової документації з питань, віднесених до посадових обов'язків у відповідності з чинним законодавством.
В разі відсутності начальника відділу освіти виконує його обов'язки. В разі відсутності Яриніч В.П. її обов'язки виконує Ткачук Н.В.

Оформляє табель обліку робочого часу працівників відділу освіти і забезпечити своєчасну подачу його в бухгалтерію райдержадміністрації.
Відповідає за оформляє протоколів конференції, колегій відділу освіти. '
Забезпечує листування з обласним управлінням та структурними підрозділами райдержадміністрації з питань віднесених до посадових обов'язків.
Здійснює організаційні заходи по підготовці засідань колегії відділу освіти та конференцій.
Забезпечує своєчасне опрацювання та реєстрацію запитів на інформацію та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», надає консультації, роз'яснення запитувачам інформації.
Забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію.
Забезпечує державну реєстрацію нормативно-правових актів відділу освіти.

3.Права
Головний спеціаліст відділу освіти має право:
Представляти інтереси відділу в органах виконавчої влади з питань напрямку своїх обов'язків.
Використовувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, необхідних для виконання посадових обов'язків.

Брати участь у перевірці дотримання загальноосвітніми установами законодавства, що стосується їх діяльності.
Вносити пропозиції начальнику відділу щодо зняття з контролю чи продовження термінів виконання рішень колегії відділу.
Вносити до різних інстанції пропозиції щодо вдосконалення роботи загальноосвітніх закладів.
4. Відповідальність
Несе дисциплінарну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця.
При порушенні законодавства про державну службу несе адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
Підтримує зв'язки:
- з райсанепідемстанцією;
- з районною статистикою ;
- з районною лікарнею;
- з органами місцевого самоврядування.

Бащук Олена Володимирівна, провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту

1.Загальні положення

1.1. Провідний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації під керівництвом начальника відділу забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики в галузі освіти здійснює управління навчальними закладами району та координацію діяльності цих навчальних закладів.
1.2. На дану посаду призначається працівник за конкурсним відбором або з кадрового резерву. Призначення на посаду та припинення виконанню посадових обов'язків розпорядженням голови райдержадміністрації згідно чинного законодавства.
1.3. Провідний спеціаліст повинен мати вищу педагогічну освіти, стаж роботи з спеціальністю не менше 5 років.
1.4. Повинен знати основні принципи роботи на комп'ютері, державну мову на рівні вільного володіння.
1.5.У роботі керується Конституцією України, актами законодавства, що стосуються державної служби, Законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону праці", Укази Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади з питань освіти, Положенням про відділ освіти райдержадміністрації. -
2. Завдання, обов'язки та повноваження
2.1. Здійснює контроль за виконанням навчальними закладами та установами Постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента України про освіту та розпорядження рішення вищестоящих установ, рішень колегії відділу освіти;
2.2. Забезпечує керівництво і контроль за розвитком освітньої навчально-виховної роботи навчальних закладів: ЗОШ І-ІІІ ст. с. Глухи, с. Кримне, с. Сереховичі, с. Стара Гута. ЗОШ І-ІІ ст. Поліське, с. Паридуби, с. Нова Вижва, с. Секунь, с. Солов'ї, с. Чевель, с. Шкроби, с. Яревище ЗОШ І ст, с. Комарове, с. Рудка, с. Сукачі, Станції юних туристів, будинку школяра, ДЮСШ.
2.3. Контролює стан викладання, якість знань, умінь, та навичок учнів з іноземної мови, трудового навчання, фізкультури, основ захисту вітчизни, музики, образотворчого мистецтва, ОБЖ, предметів, варіативної частини навчального плану;
2.4. Забезпечує контроль за дотримання законодавства з охорони праці, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;
2.5. Сприяє організації медичного огляду вчителів, учнів, контролює його проходження;
2.6. Забезпечує організацію і проведення навчання з охорони праці керівників навчальних закладів та установ, вчителів;
2.7. Здійснює контроль за підготовкою навчальних закладів до нового навчального року, до роботи осінньо-зимовий період;
2.8. Забезпечує контроль за організацією харчування дітей в навчальних закладах, зокрема, контроль за цінами продуктів харчування, що закуповує відділ освіти;
2.9. Контролює роботу підсобних господарств в школах району, реалізацію бізнес-планів, роботу виробничих бригад, здійснює моніторинг матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів та раціонального використання енергоресурсів;
2.10. Здійснює контроль за профілактикою травматизму, пропагандою здорового способу життя навчальних закладах; '
2.11. Планує, координує і контролює фізкультурно-оздоровчу роботу в школах району;
2.12. Координує природоохоронну, натуралістичну та краєзнавчу роботу;
2.13. Забезпечує контроль за отриманням навчальними закладами державних актів на право постійного користування земельною ділянкою;
2.14. Здійснює керівництво допризовною підготовкою і військово-патріотичним вихованням школярів.
2.15. Надає допомогу позашкільним установам в організації їх діяльності і здійснює контроль станом навчально-виховної роботи в них
2.16. Бере участь у розробленні проектів організаційно-методичних рекомендацій:
2.17. Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов'язані з посадовими обов'язками;
2.18. Готує відповіді на звернення та заяви, що надійшли на розгляд з питань, що відповідають посадовим обов'язкам;
2.19. Веде діловодство, кореспонденцію по своїх питаннях;
2.20. В разі відсутності головного спеціаліста відділу освіти виконує його обов'язки.
2.21. Оформлює протоколи нарад директорів.
2.22. Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов'язані з посадовими обов'язками
3. Права
3.1. Представляти інтереси відділу в органах виконавчої влади з питань напрямків своїх обов'язків;
3.2. Використовувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, необхідних для виконання посадових обов'язків;
3.3. Брати участь у перевірці дотримання загальноосвітніми установами законодавства, що стосується їх діяльності;
3.4. Вносити пропозиції начальнику відділу щодо зняття з контролю чи продовження термінів виконання рішень колегії відділу;
3.5. Вносити до різних інстанції пропозиції щодо вдосконалення роботи загальноосвітніх закладів.
4. Відповідальність провідного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації
4.1. Несе дисциплінарну відповідальність за неякісні або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки
державного службовця;
4.2. При порушенні законодавства про державну службу несе адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.
5. Повинен знати
Провідний спеціаліст повинен знати нормативно-правові документи:
5.1. Конституцію України; ;
5.2. Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону праці", "Про місцеве самоврядування";
5.3. Державну національну програму "Освіта" (Україна XXI століття); -
5.4. Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України з питань освіти;
5.5. Накази та інструкції МО України:
5.6. Правила ділового етикету.

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Старовижівської районної держадміністрації

1. Відділ освіти районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації.
2. Відділ утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами начальника управління освіти і науки облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміиістрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти району.

5. Відділ у межах своїх повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України, наказів начальника управління освіти і науки
облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміиістрації та здійснює
контроль за їх реалізацією;
2) аналізує стан та тенденції соціальнс-економічного розвитку галузі освіти, розробляє регіональні програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;
3) створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
4) вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
5) сприяє розвитку мережі навчальних закладів у районі, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
6) в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством, управляє навчальними закладами, що є районною комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відділу;
7) вносить пропозиції до проекту районного бюджету;
8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
9) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

10) контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, в установленому порядку погоджує проекти будівництва навчальних закладів;
11) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
12) погоджує у межах компетенції проекти нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
13) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
15) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
16) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
17) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
18) забезпечує розгляд звернень громадян із питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, які зумовили їх появу;
19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;
21) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
22) контролює та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади в галузі освіти;
23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
27) забезпечує захист персональних даних;
28) надає адміністративні послуги;
29) організовує роботу з державної атестації навчальних закладів району, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із управлінням освіти і науки облдержадміністрації;
30) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів дошкі-льних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів , забезпечує ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
31) розглядає питання та вносить управлінню освіти і науки облдержадміністрації, районній державній адміністрації в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними та відомчими нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
32) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
33) впроваджує в практику нові освітні програми та інші педагогічні розробки, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
34) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національ-но-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
35) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
36) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
37) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
38) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, що належать до його компетенції;
39) співпрацює з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ і соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
40) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
41) вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних і житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;
42) бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
43) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіона-льних програм поліпшення якості освіти, розвитку фізичної культури та спорту, покращення становища дітей і молоді, організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;
44) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання таких програм і заходів;
45) подає пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та управління освіти і науки облдержадміністрації;
46) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
47) здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
48) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;
49) сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спорти-вних шкіл усіх типів;
50) затверджує положення про змагання та проводить регіональні змагання серед школярів, навчально-тренувальні збори у межах бюджетних асигнувань, виділених на спортивно-масову роботу;
51) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
52) взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
53) вживає у межах своїх повноважень заходи для забезпечення медичного і диспансерного обстеження учнів дитячо-юнацької спортивної школи;
54) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим вико-ристанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління, зокрема за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
55) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну І пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;
56) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у структур-ному підрозділі;
57) здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.
6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших
структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності та від їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань
спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками),
представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому
порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з відділами,
навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн,
міжнародними організаціями, фондами тощо;
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі освіти;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами та організовувати випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;
6) вносити до управління освіти і науки облдержадміністрації, інших органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
7) за дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього і наукового потенціалу регіону.
7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Волинською облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку.
Начальник повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.
9. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за ор-ганізацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефектив-ності роботи відділу;
6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань із реалізації державної політики у сфері освіти та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії райдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Старовижівському районному управлінні юстиції.
Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, управлінням освіти і науки облдержадміністрації, іншим центральним органом виконавчої влади;
12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;
14) здійснює добір кадрів;
15) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на
посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про
державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів
державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
Призначає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;
16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
17) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) здійснює інші повноваження, визначені законом.
10. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на
посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за поданням
начальника відділу і за погодженням з начальником управління освіти і науки
облдержадміністрації.
11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
12. Штатні розписи та кошториси освітніх установ, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відділу, затверджує начальник в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.
13. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може створюватись колегія відділу у складі начальника (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників відділу, керівників навчальних закладів, працівників районного методичного кабінету. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.
Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.
Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.
14. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.
15. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти при відділі можуть утворюватися підрозділи: групи, творчі лабораторії, видавничі центри.
16. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.
Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.
17. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс,
рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням, власні бланки.

   

Учитель року  

   

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

   

Корисні посилання  

   

Вхід на сайт  

   
© stv_osvita@ukr.net